Bilen

Värdering av bilen

Hur mycket är din bil egentligen värd och varför är det viktigt att ha koll på det? Jo, förutom att det är bra att veta värdet om du ska sälja bilen, kan det även bli så att försäkringbolaget löser in bilen om du exempelvis krockat. Det kan bli aktuellt om det kostar mer att reparera bilen än vad den är värd på marknaden.

Så fungerar värderingen vid skada

Om du råkar ut för en skada på din bil kommer du att få god hjälp av en värderingsman eller skadereglerare på försäkringsbolaget. Vilken typ av ersättning du får beror på ett antal faktorer som exempelvis bilens värde och skadans omfattning. Bilen värderas utifrån marknadsvärdet, det vill säga bilens värde på begagnatmarknaden. Du kan själv undersöka marknaden genom att besöka sidor på nätet, så som blocket.se eller bytbil.com.

Det är alltid försäkringsbolaget som avgör vilken form av ersättning som du får – det kan vara reparation, återanskaffning (att ersätta med en likvärdig begagnad bil) eller kontantersättning.

Är bilen ny och inte har rullat så många mil kan du ha rätt till något som kallas för nyvärdesersättning. Villkoren för att få en sådan ersättning skiljer sig en del mellan försäkringsbolagen, men generellt så innebär det att du får ersättning för en ny bil av samma eller likvärdig modell.

Spara kvitton på värdehöjande åtgärder

Har du gjort värdehöjande åtgärder på din gamla trotjänare – till exempel omlackering, motorbyte eller växellådsbyte – så behåll kvittona. Genom att visa upp dem kan du i vissa fall få ett högre värde på din bil. Vanligt underhåll som exempelvis vindrute-, kamrems- eller bromsbyte höjer däremot inte värdet på fordonet – det ses som självklara underhållsåtgärder.

Vill du exempelvis få din bil värderad inför en försäljning kan du kontakta Handelskammarens opartiska värderingsmän eller prata med återförsäljare som kan ditt bilmärkes aktuella marknadsvärde.

Försäkra din bil

Bilförsäkringen skyddar inte bara bilen. Även du som kör och dina passagerare får hjälp om något händer. 

Läs mer och teckna bilförsäkring