Bilen

Bli en säkrare förare – fräscha upp dina teorikunskaper

Sju av tio svenska bilförare tycker att de i hög utsträckning kommer ihåg teorikunskaperna från när de tog körkort – samtidigt upplever närmare hälften att andra bilförare har dålig koll. Hur mycket minns du?

närbild på någon som kör bil håller på ratten

Enligt en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa anser sju av tio svenskar att de ganska eller mycket bra minns teorikunskaperna från när de tog körkort. Samtidigt upplever närmare hälften att andra bilförare ganska eller mycket dåligt kommer ihåg teorikunskaperna.

– Självsäkerheten kring den egna kunskapsförmågan är störst bland unga som haft körkort i upp till tio år och minskar sedan med åldern, men gemensamt för alla åldersgrupper är att man i låg utsträckning litar på sina medtrafikanters kunskaper. Män litar i högre utsträckning än kvinnor på den egna förmågan och män har också lägre tilltro än kvinnor till andras förmåga, säger Mattias Pössl, motorexpert på Trygg-Hansa.

Kan du körkortsfrågan

För att kontrollera hur det verkligen ligger till med teorikunskaperna ställde Trygg-Hansa en kontrollfråga i undersökningen:

Vilken av följande åtgärder är effektivast för normalbilisten när det gäller att minska sin bränsleförbrukning?

  • Att undvika att köra med takbox
  • Att köra med rätt lufttryck i däcken
  • Att köra så att man undviker hårda inbromsningar
  • Att alltid köra med bra tändstift
  • Att använda elektrisk motorvärmare
  • Inget av ovanstående
  • Vet ej

Kan du svaret? I Trygg-Hansas undersökning svarade 40 procent rätt: ”Att köra så att man undviker hårda inbromsningar”. Hela 42 procent svarade felaktigt ”Att köra med rätt lufttryck i däcken, åtta procent svarade ”Att undvika att köra med takbox” och fem procent svarade ”Att använda elektrisk motorvärmare”.

Störst kunskapstapp kring trafikregler och miljö

I teoriprovet ingår ett antal kunskapsområden och Trygg-Hansas undersökning visar att drygt var fjärde svensk bilförare upplever att de tappat mest kunskap inom området trafikregler.

Uppdaterad 2024

Novus undersökning gjordes 2021

Du kan själv testa dina kunskaper!

Det finns flera digitala tjänster för dig som vill testa dina teorikunskaper, bland annat Sveriges trafikutbildares riksförbunds, STR:s app Körkortsboken som du kan testa gratis i 48 timmar och appen Körkort nu med elevcentralen, som i testversionen erbjuder kostnadsfria snabbtest.

Försäkra din bil

Bilförsäkringen skyddar inte bara bilen. Även du som kör och dina passagerare får hjälp om något händer. 

Läs mer och teckna bilförsäkring