Till innehållet
Bilen

Bilen till badplatsen? Tänk på det här!

Parkeringskaos på svenska badplatser är vanligt under varma sommardagar. Därför är det viktigt att tänka på hur du parkerar, särskilt för att inte blockera vägen för utryckande räddningspersonal. Då slipper du också böter eller skador på bilen.

bil i fin solnedgång

Vackert och varmt väder gör att badplatserna runt om i landet snabbt svämmar över av besökare – och av bilar. Men en överfull parkeringsplats, eller otålig familj i baksätet, är inte någon ursäkt för att felparkera.

Att parkera rätt kan handla om liv och död

Tänk på att endast parkera på tillåtna parkeringsplatser, och inte längs med smala skogsvägar eller annat som kan blockera utryckningsvägar. I händelse av ett drunkningstillbud, akut sjukdom eller liknande är det livsviktigt att ambulans, polis eller räddningstjänst kan ta sig fram. Varje minut kan vara skillnaden mellan liv och död.

Stor risk för böter

Fusk med parkeringen kan bli kännbart i plånboken. När det är fint väder brukar parkeringsvakter utföra extra många kontroller vid populära badplatser. Även polisen gör regelbundna besök på badplatserna under dessa dagar och de kan också utfärda böter till den som felparkerat.

Räddningstjänst har rätt att ramma din felparkerade bil

I ett nödläge har räddningstjänst, ambulans eller polis laglig rätt att helt enkelt ramma en felparkerad bil som blockerar vägen. De behöver inte ta hänsyn till att den parkerade bilen kan få kraftiga vagnskador – och i värsta fall kan den som felparkerat bli utan ersättning.

– Om du har en helförsäkring så ersätter Trygg-Hansa skadorna genom vagnskadeförsäkringen, eftersom de har orsakats av en yttre olyckshändelse. Men om du bara har en halvförsäkring och har parkerat trafikfarligt kan du i värsta fall stå helt utan ersättning om ditt fordon blev påkört under en utryckning, säger Trygg-Hansas motorexpert Mattias Pössl.

Ersättning för parkeringsskada – så funkar det

Ett tråkigt slut på dagen är att komma tillbaka från badstranden och se att det uppstått en buckla eller fula repor på bilen. Men har du koll på vad du ska göra om du råkar ut för det?

Vi tar hjälp av Trygg-Hansas motorexpert Mattias Pössl för att få svar på några vanliga frågor.

Vad är en parkeringsskada?

– En parkeringsskada är när ett annat fordon orsakat en skada på ett parkerat fordon och den som har orsakat skadan har avvikit från platsen utan att ge sig tillkänna, säger Mattias.

Hur bedöms en parkeringsskada?

– Om du har fått en parkeringsskada så kan du anmäla det till ditt försäkringsbolag, som gör en prövning om det är en godkänd parkeringsskada enligt Trafikförsäkringsföreningens riktlinjer. De tar bland annat hänsyn till skadans placering och utseende, men också eventuella vittnesmål eller polisanmälan som styrker händelsen, säger Mattias.

Vad innebär en godkänd parkeringsskada?

När en parkeringsskada blir godkänd enligt Trafikförsäkringens riktlinjer innebär det att du får ersättning för skadorna även om bilen bara är halvförsäkrad. Självrisken vid en godkänd parkeringsskada är fem procent av ett prisbasbelopp och för 2023 motsvarar det 2 625 kronor.

Vad händer om en parkeringsskada inte blir godkänd?

När en parkeringsskada inte kan godkännas enligt Trafikförsäkringens riktlinjer kan du ändå få ersättning för skadorna genom din egen helförsäkring eller vagnskadegaranti, men om du bara har en halvförsäkring har försäkringsbolaget inte någon möjlighet att betala ut en ersättning.

När du själv har orsakat skadan

– Om det är du själv som till exempel råkat backa in i en annan parkerad bil så räknas det inte som en parkeringsskada utan istället som en vanlig trafikolycka. Då kan du få ersättning för dina egna skador om du har en helförsäkring.

Vad ska man göra om man orsakat en skada på ett parkerat fordon?

– Det bästa är att vänta in den andra föraren. Om det inte går, så kan du sätta en lapp på rutan med ditt registreringsnummer och kontaktuppgifter. Det går också bra att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag, så kontaktar vi motpartens bolag.

Steg-för-steg hos Trygg-Hansa: Så gör du när skadan har inträffat

  1. Anmäl skadan till Trygg-Hansa via trygghansa.se eller telefon. När du gör anmälan beskriver du hur olyckan har gått till.
  2. Uppge den skadade bilens registreringsnummer.
  3. Vänta på att Trygg-Hansa kontaktar motpartens försäkringsbolag.
  4. Ditt och motpartens försäkringsbolag gör båda en bedömning om vem som varit vållande.

Om motparten bedöms som vållande begär Trygg-Hansa in kostnaden för reparation och självrisken från motpartens försäkringsbolag.

Om du bedöms som vållande meddelar Trygg-Hansa detta till motpartens försäkringsbolag, som i sin tur skickar tillbaka kostnadskrav, där du betalar trafiksjälvrisken.