Bilen

Olagligt att röra mobilen under bilkörning

Sedan 1 februari 2018 är det inte längre tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Varje år sker 20 000 trafikolyckor i Sverige, varav ungefär 250 med dödlig utgång. Sedan 2013 har det varit förbjudet att sms:a i trafiken men numera är det även förbjudet att överhuvudtaget hålla i telefonen när du sitter bakom ratten.

Sveriges vägar allt säkrare

Trots att trafiken ökar blir antalet dödsolyckor färre och Sverige ligger i den absoluta toppen bland världens länder när det gäller trafiksäkerhet. Den mänskliga faktorn är en av huvudorsakerna till att trafikolyckor sker och denna lag är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtagit för att förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.

Syftet är att se till att människor håller händerna på ratten och ögonen på vägen. Det finns en uppenbar risk att mobilen tar fokus från körningen och det räcker att man tittar bort några sekunder så kan man missa att fordonet framför stannat eller att någon går över vägen och en olycka sker.

Så här säger polisen om lagen:

  • Du får använda handsfree.
  • Lagändringen innebär endast ett förbud mot att hålla telefonen i handen.
  • Det är tillåtet att tala i telefon, exempelvis genom headset eller högtalare, så länge du inte håller den i handen.

Riskerar böter

Lagen innebär att polisen kan rapportera en förare som pratar i mobiltelefonen och till exempel vinglar över mittlinjen, kör upp på trottoarkanten eller bromsar så häftigt i en kö att det finns risk för en olycka. Förare som bryter mot lagen kan dömas till böter.

Informationen är inhämtad från polisen, läs mer på om lagen på polisens hemsida.

Försäkra din bil

Bilförsäkringen skyddar inte bara bilen. Även du som kör och dina passagerare får hjälp om något händer. 

Läs mer och teckna bilförsäkring