Bilen

Har du koll på vad som ingår i din bilförsäkring?

Att veta vad som ingår i bilförsäkringen är inte alltid helt lätt. Vissa saker som att reparera bucklor eller byta en fönsterruta känns ganska självklara, medan andra är mer otippade. Vad som ingår skiljer sig också mellan olika försäkringsbolag. Här listar vi några saker som ingår i vår bilförsäkring, men som man kanske inte alltid tänker på.

bärgning av bil

1. Bärgning

Om du av olika skäl inte kan köra bilen vidare får du hjälp med bärgning till närmaste verkstad. Du och dina passagerare får också hjälp med kostnaden för att ta er hem eller till den plats ni var på väg till. Självrisken ligger på 1 500 kronor, men den kan du få ner till noll om du tecknar vår tilläggsförsäkring Självriskrabatt.

2. Drulleförsäkring

Drulle kallas ibland också för allrisk eller otursförsäkring. Drulle hjälper dig om något blir skadat inne i bilen genom en olyckshändelse, till exempel revor i taket eller spill på sätet. Även en tappad bilnyckel och kostnad för bärgning till verkstad om du tankat fel bränsle ersätts av Drulle. Självrisken ligger på 1 500 kronor.

3. Krishjälp

Om du eller någon av dina medpassagerare råkar ut för något som påverkar din psykiska hälsa efter en skada som täcks av försäkringen så kan du få tio besök hos en terapeut eller en psykolog betalda. Här är självrisken dessutom noll kronor.

4. Rättsskydd

Om du skulle hamna i en tvist som måste avgöras i en domstol får du hjälp med advokatkostnader. Trygg-Hansa betalar också motpartens kostnader om du skulle förlora tvisten. Det kan handla om tvister efter en trafikolycka, köp och försäljning av bilen eller en reparation på en verkstad. Självrisken ligger på 20 procent av kostnaderna i fallet (dock lägst 1500 kronor), och det högsta försäkringsbeloppet är 250 000 kronor.

5. Trafikförsäkring

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring från den dag du blir ägare till bilen. Den tidigare ägarens trafikförsäkring gäller inte. Trafikförsäkringen ger ersättning för vissa skador i trafiken. Om du eller någon annan som kör din bil skadar ett fordon eller någon annans egendom – exempelvis en bil eller ett staket – får den som drabbas ersättning för skadorna genom din trafikförsäkring. Den ger också ersättning om någon person skadas – exempelvis kostnader för sjukvård eller förlorad arbetsinkomst omfattas.

Här kan du läsa mer om vår bilförsäkring.